MARK & HETTY:

Gloss - - Lifestyle -

Ja­net Jack­son is een vrouw met een krach­ti­ge per­soon­lijk­heid en een kort, pit­tig kap­sel kan ze goed heb­ben. Door mid­del van leng­te­ver­schil­len aan de voor­zij­de van het ge­zicht te cre­ë­ren maak je het ge­zicht min­der rond en zach­ter. Door kleur­ac­cen­ten aan te bren­gen cre­ëer je meer diep­te in het dik­ke haar. Met de don­ke­re die­pe ba­sis­kleur kun je veel com­bi­na­ties ma­ken; van sub­tie­le kleur­ver­schil­len in pas­tel­tin­ten tot uit­ge­spro­ken fel­le kleu­ren, wat bij de per­soon past. Voor de sty­ling ge­bruik je pro­duc­ten die ste­vig­heid ge­ven om een non­cha­lan­te ge­con­tro­leer­de look te krij­gen in com­bi­na­tie met Ta­me Frizz Oil om het haar glans- en pluis­vrij te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.