Over Hair­sty­ling Manon

Gloss - - Lifestyle -

Hair­sty­ling Manon is al bij­na 25 jaar ge­ves­tigd in het his­to­ri­sche cen­trum van Zut­phen. Eén voet over de drem­pel van dit prach­ti­ge mo­nu­men­ta­le pand en je voelt je met­een thuis, door de mo­der­ne en ge­zel­li­ge in­rich­ting en de war­me ont­vangst. Het en­thou­si­as­te team, on­der lei­ding van ei­ge­na­res­se Manon, volgt de laat­ste trends op de voet. En zijn er nieu­we ont­wik­ke­lin­gen? Dan zijn ze er als de pin­ken bij! Het team is ge­spe­ci­a­li­seerd in Curl­sys, een spe­ci­a­le tech­niek die zorgt voor een na­tuur­lij­ke krul. Van hein­de en ver weet men Hair­sty­ling Manon hier­voor te vin­den. Maar ook voor een stijl­vol bruids­kap­sel of een uit­ge­brei­de haar­kleurana­ly­se kun je hier te­recht. Laat je heer­lijk in de wat­ten leg­gen en stap als her­bo­ren de deur weer uit!

Hair­sty­ling Manon Schup­stoel 5a 7201 CZ Zut­phen www.hair­sty­ling­ma­non.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.