Dag­dro­men in de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek

Gloss - - Lifestyle -

La­ten we eer­lijk zijn. Ze wa­ren er ook wel even aan toe. Na al­le rod­dels over zijn a ai­res, haar zus die haar man in el­kaar sloeg en ver­vol­gens zwan­ger ra­ken van een twee­ling. Er zijn men­sen die van min­der al vlek­ken van de stress zou­den krij­gen, maar Be­yon­cé doet daar niet aan. Zij nam haar man mee naar Ca­sa de Cam­po re­sort in de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek waar ook Jus­tin Bie­ber en de vol­tal­li­ge Kar­das­hians re­gel­ma­tig uit­han­gen. Maar nu even niet. Ge­luk­kig maar.

Ca­sa de Cam­po Re­sort in de Do­mi­ni­caan­se Re­pu­bliek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.