Pas­ta con Amo­re

Gloss - - Lifestyle -

Flo­ren­ce, de hoofd­stad van To­scane was de ba­ker­mat van de re­nais­san­ce en is daar­mee één van de be­kend­ste cul­tuur­ste­den van Eu­ro­pa. Le­o­nar­do Da Vin­ci, Ga­li­leo Ga­li­lei, Cat­ha­ri­na de Me­di­ci, Ma­chi­a­vel­li en Mi­che­lan­ge­lo ko­men er al­le­maal van­daan. Veel rust zul je er niet vin­den, maar ro­man­tiek des te meer. De bes­te plek om je ge­lief­de mee naar toe te ne­men is de Il Coc­co­dril­lo, hét dak­ter­ras waar je in stijl kunt di­ne­ren. En met stijl be­doe­len we de stijl van een Ita­li­aan­se di­va à la Sop­hia Lo­ren. Re­ser­veer voor ont­bijt, lunch of di­ner, be­stel een wijn uit de streek en sluit de dag af met een grap­pa.

Il Coc­co­dril­lo in Flo­ren­ce. So­fia Ver­ga­ra en Joe Manga­niel­lo

Sop­hia Lo­ren en Mar­cel­lo

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.