Wat is een blaas­ont­ste­king?

Gloss - - Health -

Een blaas­ont­ste­king is een pijn­lij­ke en ver­ve­len­de ont­ste­king van de blaas­wand, waar 50 tot 60% van al­le vrou­wen een keer in hun le­ven last van krijgt. Het wordt ver­oor­zaakt door bac­te­ri­ën van bui­ten­af, die via de uri­ne­buis in de blaas te­recht­ko­men en zich ver­vol­gens hech­ten aan de blaas­wand. Met als ge­volg een ont­sto­ken blaas­wand. Zo’n ont­ste­king is te her­ken­nen aan een bran­de­rig ge­voel tij­dens het plas­sen, het vaak moe­ten plas­sen (al­thans, het ge­voel dat je vaak moet plas­sen), troe­be­le uri­ne en in som­mi­ge ge­val­len gaat dit ge­paard met wat bloed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.