MAAK KANS OP EEN Bam­boo Hair­spa (haar­be­han­de­ling) VAN O’RIGHT

Gloss - - Films | Boeken | Evenementen -

O’right richt zich met zijn spe­ci­a­le lijn op ba­sis van Bam­boo ex­trac­ten op het her­stel­len en voe­den van de hoofd­huid. Tij­dens de BAM­BOO HAIR­SPA in een ge­cer­ti ceer­de sa­lon van O’right wor­den ver­schil­len­de li­chaams­knoop­pun­ten be­han­deld om zo tot ont­span­ning te ko­men en de ba­lans van geest en li­chaam te her­stel­len. Met als re­sul­taat; een be­te­re door­bloe­ding die tot een ge­zon­der li­chaam en geest leidt en bo­ven al­les mooi en ge­zond haar! Voor meer in­for­ma­tie over de­ze be­han­de­ling ga je naar www.hai­ro­right.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.