Jen­ni­fer Gar­ner

Gloss - - Health -

LEO: De kor­te kap­sels met een jon­gens­ach­ti­ge twist zijn te­rug, en hoe! De schaar wordt mas­saal in lan­ge lok­ken ge­zet en zo­wel op de cat­walk als op straat zien we vrou­wen met een ‘kort kop­pie’. Ik zou Jen­ni­fer Gar­ner ook een short­cut aan­ra­den. Het to­vert haar van een lief, braaf meis­je met lan­ge lok­ken om tot een ster­ke, jon­ge vrouw waar je niet om­heen kunt. En vol­gens mij past de­ze stoe­re look ook per­fect bij haar ka­rak­ter, in ie­der ge­val wel bij haar rol in de lm Da­re­de­vil …

Het nieu­we kap­sel voor Jen­ni­fer Gar­ner

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.