war­me voe­ten

Gloss - - Lifestyle -

War­me voe­ten heb­ben een be­te­re bloeds­om­loop, dat is goed voor je ge­zond­heid. En het maakt je blij. Ver­wen je­zelf daar­om met vil­ten pan­to els van Gle­rups. De­ze laars­jes zijn heer­lijk warm tot bo­ven je en­kels. Ze zijn zij­de­zacht en erg licht van ge­wicht. Dat is te dan­ken aan het bij­zon­de­re vilt dat is ge­maakt van 100% wol. De wol is af­kom­stig van ge­se­lec­teer­de scha­pen­boe­ren uit New Zee­land. De vorm van de slof sluit goed om de voet waar­door ze erg com­for­ta­bel dra­gen. Deens de­sign in op­ti­ma for­ma. Gle­rups zijn be­haag­lijk voor thuis en mooi voor op kan­toor. De dub­be­le laag vilt in het voet­bed geeft een aan­ge­na­me veer­kracht. De bui­ten­zool is ge­maakt van na­tuur­lijk ge­looid kalfs­leer met een mooie na­tu­rel­brui­ne kleur. Meer in­for­ma­tie over Gle­rups uit De­n­e­mar­ken vind je op www.gle­rups.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.