Wat hij in bed wil

Ooh wat is het toch fijn om over seks te pra­ten. Maar wat als jij wilt we­ten wat zijn al­ler­diep­ste wen­sen zijn en hij in­eens met de knop­jes van de af­stands­be­die­ning gaat frun­ni­ken? GLOSS vroeg man­nen naar hun al­ler­groot­ste fan­ta­sie­ën. Zes­tien ant­woor­den v

Gloss - - Voorwoord -

Maar niet durft te vra­gen

Her­in­ner je je de klas­sie­ke scè­ne uit de hit­se­rie

Friends waar­in Ra­chel aan Ross vraagt wat zijn dir­ty litt­le fan­ta­sies zijn? Eerst mur­melt hij dat hij ze niet heeft, maar als ze er dan pla­ge­rig aan toe­voegt dat ze ze mis­schien wel wer­ke­lijk­heid voor hem wil ma­ken, komt hij er mee voor de draad: Prin­ses Leia in een gou­den bi­ki­ni. Say what? Het is de scè­ne uit Star Wars waar­in de prin­ses, ge­kleed in niets meer dan een gou­den bi­ki­ni, ge­van­gen wordt ge­no­men. Je moet het maar we­ten … GLOSS ging naar de bron en no­teer­de de heet­ste wen­sen … At your ser­vi­ce, ba­by!

Han­den aan het stuur

“Mijn eerste vrien­din boog zich tij­dens een au­to­rit­je plot­se­ling over me heen en rits­te mijn broek los. Het was mid­der­nacht, rus­tig op de weg en ik reed. “Houd je han­den aan het stuur”, zei ze pla­ge­rig, “en kijk naar de weg.”ter­wijl ik me op de weg pro­beer­de te con­cen­tre­ren, be­gon ze me te pij­pen. Het was zo ge­wel­dig dat ik veel te snel klaar­kwam. De re­la­tie met de­ze vrien­din is uit, maar bin­nen­kort ga ik met mijn nieu­we vrien­din met de au­to op win­ter­sport en ik hoop dat de lan­ge Au­to­bahn haar op span­nen­de idee­ën brengt.”

Wa­ke me up!

“Wak­ker wor­den met mijn pik in haar mond. Dat mo­ment dat je dro­men over­gaan in de al­ler­heet­ste wer­ke­lijk­heid waar­in je on­ge­loof­lijk ver­wend wordt. Veel be­ter dan wel­ke wek­ker dan ook!”

Kei­har­de spie­ren

“Het is heer­lijk dat een vrouw zacht en rond is, maar als ik bij­na klaar­kom, is het het al­ler­lek­ker­ste als een vrouw haar spie­ren kei­hard aan­trekt. Daar­door voel ik haar veel be­ter en is mijn or­gas­me nog in­ten­ser. Ik durf het nooit te vra­gen, om­dat ik bang ben dat mijn vrien­din dan denkt dat ik haar te wijd vind.”

Kom op mijn schoot

“Ik fan­ta­seer dat een vrouw zich uit­kleedt en naakt op mijn schoot gaat zit­ten. Ik heb zelf al mijn kle­ding aan. Ik speel met haar bor­sten ter­wijl ze heen en weer schuift op mijn schoot. Soms geef ik aan­wij­zin­gen hoe ik wil dat ze be­weegt. Ik blijf ge­kleed tot ze een or­gas­me krijgt.”

Show me, ba­by!

“Ik wil naar een vrouw kij­ken die zich­zelf be­vre­digt. Haar be­nen wijd open ge­spreid voor me. Zo dicht­bij dat ik elk drup­pel­tje vocht kan zien glin­ste­ren. Ik wil zien hoe ze haar vin­gers be­weegt en haar ho­ren kreu­nen, zon­der dat ze op mij let. Of hoe ze een vi­bra­tor ge­bruikt. Ik wil al­les zien tot ze voor mijn ogen klaar­komt.”

Plug it in

“Mijn vrien­din vindt het niet fijn om met haar vin­ger in mijn anus te gaan. Ik heb stie­kem een but­plug ge­kocht, maar nog niet het goe­de mo­ment ge­von­den om het aan haar te vra­gen. Het lijkt me heer­lijk als ze die ge­bruikt ter­wijl ze me pijpt.”

Bring a friend

“Ik fan­ta­seer al ja­ren over een trio met twee vrou­wen. Het liefst met een vrouw er­bij die ook met mijn vrien­din vrijt. Het geil­ste stand­je vind ik als ik op mijn rug lig en een vrouw op mijn mond zit en de an­der me be­rijdt ter­wijl ze el­kaar zoe­nen. Su­per­geil: als mijn vrien­din door een an­de­re vrouw ge­likt wordt.”

Trip around the world

“Ik heb ooit een vrien­din ge­had die tij­dens het pij­pen ook mijn bal­len lik­te en af­daal­de tot aan mijn kont­gaat­je. He­laas hield het daar op, maar ik droom er­van dat een vrouw me ook daar likt.”

You can lea­ve your hat on!

“Ik vind het su­per sen­su­eel als een vrouw voor me stript. Mu­ziek­je aan, kaars­licht en dan lang­zaam, één voor één, al je kle­ding­stuk­ken la­ten val­len. Het kan me niet sche­len of een vrouw een per­fect li­chaam heeft. Als ze lek­ker in haar lijf zit en ple­zier heeft in mij op te win­den, is dat fan­tas­tisch.”

Talk dir­ty to me

“Ik houd er van als een vrouw te­gen me praat tij­dens de seks. Dat ze me ver­telt wat ze lek­ker vindt, wat ze wil dat ik doe, dat ze het heer­lijk vindt wat ik doe, dat ze meer wil, dat het har­der moet, dat ik niet mag stop­pen, dat ze klaar­komt, al­les, echt al­les wat ze zegt waar­uit blijkt dat ze ge­niet, windt me on­ge­loof­lijk op.”

Nat!

“Mijn vrien­din kan heer­lijk pij­pen, maar van mij mag ze het zo nat ma­ken dat de la­kens door­weekt zijn. Een war­me zach­te mond en vocht, veel vocht, dat maakt een vrouw tot een ul­tie­me pijp­go­din.”

Exit

“Het is de ul­tie­me over­ga­ve als een vrouw zich anaal laat ne­men. En het is het al­ler­fijnst als ze er zelf om vraagt. Dat ze zo geil is dat ze ook daar ge­neukt wil wor­den.”

Jar­re­tels

“Ik ben gek op span­nen­de lin­ge­rie. Push up be­ha’s, jar­re­tel­gor­dels, kou­sen, hak­ken, I lo­ve it! Zwart is goed, rood is be­ter. Hoe hoe­ri­ger, hoe be­ter. En ver­ras me, als ik je uit­kleed. Dat ik bij het uit­trek­ken van je jurk in­eens een glimp van een jar­re­tel­gor­del zie. Ik be­loof je dat ik er al­les aan zal doen om je tot in de he­mel te bren­gen.”

Lights, ca­me­ra, ac­ti­on!

“Ik wil ons sto­men­de seks­feest­je fil­men. En nee, niet om mijn vrien­din daar­na net zo be­roemd te ma­ken als Kim Kar­das­hi­an, maar voor ons zelf. Te­rug­kij­ken en daar­na ver­wij­de­ren. En nog een keer, na­tuur­lijk.”

Mag het licht aan?

“Ik ben vi­su­eel in­ge­steld en ik wil al­les zien. Vrij­en in het don­ker is saai. Niets span­nends aan. Een ka­mer vol kaar­sen werkt ook. Als ik je maar kan zien.”

Who’s the boss?

“Ik ben gek op rol­len­spel­len. Wat ik het lief­ste wil is dat een vrouw zich een aan­tal uren he­le­maal aan me on­der­werpt. Dat ik mag be­pa­len wat ze doet. Zon­der te­gen­strib­be­len. Als ik ge­zoend wil wor­den, ge­pijpt wil wor­den of als ik wil dat ze naakt door het huis loopt. Dat ze he­le­maal in mijn macht is en al­les doet waar ik op dat mo­ment zin in heb.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.