‘s Mor­gens of ‘s avonds dou­chen

Er be­staan twee kam­pen: het ene kamp zweert bij een ver­fris­sen­de dou­che als och­tend­ri­tu­eel en het an­de­re kan niet zon­der een fris ge­voel sla­pen. Maar maakt het über­haupt uit of je nou ‘s avonds of ‘s och­tends doucht? Over­dui­de­lijk: ja! Zo­wel de bloed­cir­cu

Gloss - - Voorwoord -

Wat is be­ter?

De och­tend­dou­che

Wie ‘s nachts vaak zweet, geeft de voor­keur aan een dou­che in de och­tend. Zo wordt het zweet er­af ge­spoeld en on­aan­ge­na­me geur­tjes in de loop der dag voor­ko­men. Het­zelf­de geldt voor vet haar: zo­dra het over­tol­li­ge talg van je hoofd­huid wordt ge­spoeld, ziet je haar er weer fris en frui­tig uit. Bo­ven­dien sti­mu­leert een och­tend­dou­che de cir­cu­la­tie – en dan voor­al een dou­che met koud wa­ter, wat de bloeds­om­loop sti­mu­leert. En: wie met glad­de be­nen de deur uit wil, kiest voor een dou­che in de och­tend. Juist dan werkt de bloed­stol­ling het best, waar­door even­tu­e­le wond­jes snel he­len.

De avond­dou­che

Wie al­ler­gisch is, kan het bes­te in de avond dou­chen. Pol­len, die­ren­ha­ren of stof­fen die over­dag in het haar of op de huid zijn gaan plak­ken wor­den

af­ge­spoeld en krij­gen niet de kans om je de he­le nacht wak­ker te hou­den. Ten­zij je je ge­dra­gen kle­ding uit­ge­breid op je bed neer­gooit … Be­ter kleed je je op de bad­ka­mer uit en gooi je ge­lijk je kle­ding in de was­mand of leg je ze op een an­de­re ka­mer neer. Zo blijft je slaap­ka­mer al­ler­gie­vrij! Ook een droge huid kan het bes­te ‘s avonds wor­den ge­was­sen. Spe­ci­a­le crè­mes voor een droge huid krij­gen zo de kans om de he­le nacht hun werk te doen. Bo­ven­dien werkt het war­me wa­ter als een na­tuur­lijk slaap­mid­del!

Voor bei­den geldt ...

Of je nou voor de och­tend of de avond kiest – slechts vier mi­nu­ten dou­chen be­scha­digt al de be­scherm­laag van je huid. Ge­bruik daar­om (al­tijd) een dou­che­crè­me of gel met een ph-waar­de van 5,5, dat helpt bij het be­houd van de be­scher­men­de laag. WAT IS BE­TER?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.