PILATESPOES

Gloss - - Lifestyle -

Nog een ex­tra sti­mu­lans no­dig om naar de sport­school te gaan? Door re­gel­ma­tig pi­la­tes te doen, kun je mak­ke­lij­ker en hef­ti­ger klaar­ko­men! Het ver­sterkt je bek­ken­bo­dem­spie­ren en dat geeft vuur­werk in bed. Oh, ja, je wordt er ook slan­ker en le­ni­ger van. Fij­ne bij­za­ken, toch?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.