ACNE? HONINGMELOEN REINIGT

Gloss - - Health -

Het vrou­we­lijk li­chaam pro­du­ceert in ze­ke­re ma­te ook man­ne­lij­ke hor­mo­nen. De­ze man­ne­lij­ke hor­mo­nen zor­gen ech­ter voor de sti­mu­la­tie van de talg­klie­ren, dat soms tot een over­maat van talg kan lei­den. Ge­luk­kig be­staat er een een­vou­di­ge en lek­ke­re op­los­sing: het bè­ta­ca­ro­teen uit honingmeloen be­vor­dert de af­bouw van talg. Eet per dag min­stens twee stuk­ken en je huid zal zich van bin­nen­uit rei­ni­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.