10x An­dré­lon Ke­ra­ti­ne Co­lour lijn

Gloss - - Health -

Wan­neer je haar net ge­verfd is en er stra­lend uit­ziet, straal je zelf ook. En zeg nou eer­lijk; een nieu­we kleur in je haar is toch heer­lijk? Haar­verf kan ech­ter de bui­ten­ste laag van het haar be­scha­di­gen en hoe va­ker het haar ge­kleurd wordt, hoe meer scha­de het op­loopt waar­door het er droog en dof uit kan zien. Met goe­de haar­ver­zor­ging ge­niet je veel lan­ger van die glan­zen­de ge­verf­de lok­ken. De nieu­we An­dré­lon Ke­ra­ti­ne Co­lour lijn be­staan­de uit een sham­poo, con­di­ti­o­ner, her­stel­lend mas­ker en her­stel­len­de crè­me be­schermt jouw ge­verf­de lok­ken niet al­leen lang­du­rig, maar ver­zorgt het te­ge­lij­ker­tijd in­ten­sief. Het re­sul­taat? Je haar be­houdt die stra­len­de glans, net als jij­zelf! www.an­dre­lon.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.