FEIT OF FABEL?

Veel huis­houd­tips zijn lang niet zo goed voor ons ge­bit als we mis­schien den­ken. Scrub je tan­den bij­voor­beeld ab­so­luut niet met zout, maar spoe­len met zout kan dan weer geen kwaad.

Gloss - - Health -

Aard­bei­en

Als je veel aard­bei­en eet zou dit je tan­den wit­ter moe­ten ma­ken. Dit is he­laas niet zo. Voor wit­te tan­den is het be­ter om te kie­zen voor een tand­crè­me die het gla­zuur niet be­scha­digd. Aard­bei­en be­vat­ten sui­kers die het gla­zuur aan­tas­ten. Ook kun­nen de klei­ne don­ke­re za­den in een aard­bei ge­voe­li­ge tan­den ir­ri­te­ren.

Bak­poe­der

Ook je tan­den poet­sen met bak­poe­der tast het tand­gla­zuur aan. Het kan er ver­vol­gens voor zor­gen dat de bo­ven­ste be­scher­men­de laag van het ge­bit té dun wordt. Dat kan een geel e ect ge­ven aan de tan­den.

Zout

Wat niet ver­stan­dig is; je tan­den poet­sen met zout. Dit tast het tand­gla­zuur enorm aan. Wat wel goed werkt; je mond spoe­len met een glas wa­ter met wat zout er­in. Dit kan hel­pen te­gen ont­sto­ken tan­den en zout werkt daar­naast ook ont­smet­tend.

Wit­te wijn

Er wordt nog wel eens ge­dacht dat wit­te wijn het ge­bit wit­ter maakt. Maar we­ten­schap­pers heb­ben be­we­zen dat het zuur van wit­te wijn je gla­zuur aan­tast. Wil je wit­te­re tan­den? Laat dan va­ker een glas wit­te wijn staan.

Tan­den poet­sen na het eten

In dit klas­sie­ke kruid zit chlo­ro­fyl, dit zorgt voor ste­vi­ger tand­vlees. Ook des­in­fec­te­ren de aro­ma­ti­sche oli­ën de tong, dat zorgt ver­vol­gens voor een fris­se­re adem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.