5x Een vrou­we­lij­ke, sexy bo­dy­stoc­king

Gloss - - Health -

Het vrou­we­lij­ke, sexy en ir­ty merk Leg Ave­nue vindt haar oor­sprong in Los Angeles. Na ruim 15 jaar is het merk uit­ge­groeid tot een waar be­grip in Ame­ri­ka. Ce­le­bri­ties als Ka­ty Per­ry, Nic­ki Mi­naj en Be­yon­cé wor­den re­gel­ma­tig ge­spot in cre­a­ties van dit merk. 5 jaar ge­le­den is een Eu­ro­pe­se ves­ti­ging ge­o­pend en hier­mee is de po­pu­la­ri­teit van Leg Ave­nue in Eu­ro­pe sterk toe­ge­no­men. De col­lec­tie be­staat uit lin­ge­rie, been­mo­de en kos­tuums met één sterk ka­rak­ter: vrou­we­lijk­heid. De mis­sie van Leg Ave­nue is om el­ke vrouw zich be­to­ve­rend mooi te la­ten voe­len. www.le­ga­ve­nue­sto­re.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.