4x Stra­len­de, wit­te tan­den

Gloss - - Health -

Durf je niet vol­uit te la­chen, om­dat je tan­den niet mooi wit zijn? Tan­den ble­ken is een op­los­sing, maar wel één die scha­de­lijk kan zijn voor je ge­bit. Goed nieuws: Smi­le ect heeft een me­tho­de ont­wik­keld waar­mee de tan­den in een half uur wel 4 tot 9 tinten wit­ter wor­den, zon­der dat het tand­gla­zuur wordt aan­ge­tast. 30 mi­nu­ten re­laxed ach­ter­over zit­ten in een com­for­ta­be­le stoel, ter­wijl een zach­te brigh­te­ning gel in com­bi­na­tie met led-licht het werk doet. Smi­le ect vind je bin­nen­kort op meer dan 50 plek­ken in Ne­der­land. Kijk voor meer in­for­ma­tie op www.smi­le ect.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.