DE KRACHT VAN Leading ladies

We kun­nen er niet om­heen en we wil­len er ook niet om­heen. Een beet­je al­fa­vrouw trekt als van­zelf de aan­dacht naar zich toe en eist haar plek in de spot­lights op. De nieu­we ko­nin­gin van de kijk­cij­fers is Eva Ji­nek en zij laat zien hoe je als vrouw de macht

Gloss - - Stars -

Ie­der­een weet wel wat een al­fa­man­ne­tje is. Het is die ke­rel die in ie­der ge­zel­schap het van­zelf­spre­ken­de mid­del­punt is. Als hij praat, wordt er ge­luis­terd. Als hij een grap maakt, wordt er ge­la­chen.

Als hij een vrouw wil, voelt ze zich ge­vleid. En ie­de­re man weet dat hij zijn vrouw op ie­der mo­ment aan de­ze ge­wel­de­naar kan ver­lie­zen, want een ech­te al­fa­man krijgt al­tijd wat hij wil, ook al is het van een an­der. De al­fa­vrouw is een min­der be­kend fe­no­meen maar één ding is ze­ker: zij doet niet voor haar man­ne­lij­ke va­ri­ant on­der. Vol­gens de de­fi­ni­tie die Sci­en­ce of

Pe­o­p­le aan een al­fa­vrouw geeft is een al­fa­vrouw niet nood­za­ke­lijk de mooi­ste vrouw, maar wel de­ge­ne met de mees­te macht. De re­den dat zij die macht heeft? Ze vindt dat de­ze haar sim­pel­weg toe­komt en doet er al­les aan om haar doel te be­rei­ken. Ne­der­land is sinds kort een ech­te al­fa­vrouw rij­ker: de vrouw die al haar man­ne­lij­ke beeld­buis­col­le­ga’s ver­slaat en la­chend de lijs­ten van de kijk­cij­fers aan­voert. Eva Ji­nek is niet meer weg te den­ken van de Ne­der­land­se te­le­vi­sie en al­faa­man­ne­tjes Hum­ber­to Tan, Mat­thijs van Nieuw­kerk en Jeroen Pauw moe­ten met le­de ogen aan­zien hoe zij zich de troon toe-ei­gent die tot voor kort van hen was.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.