VAMOS!

Gloss - - Films/boeken/evenementen -

Als ‘er-moet-toch-iets-meer-zijn-dan-dit’- Ha­de­wych, har­de za­ken­vrouw Puk en kers­ver­se we­du­we Lin­da, die el­kaar niet ken­nen, met een bus­je naar het zon­ni­ge An­dal­us­ië rij­den, zit de stem­ming er goed in. Ze la­ten hun pro­ble­men ach­ter in Ne­der­land en rij­den hun nieu­we toe­komst – het run­nen van een B&B in Span­je - te­ge­moet. Al snel wor­den de ver­schil­len­de per­soon­lijk­he­den dui­de­lijk. Oh ja, ze spre­ken al­le drie geen woord Spaans … Is de Spaan­se zon sterk ge­noeg om de le­vens van de da­mes weer glans te ge­ven? En wat ge­beurt er als de da­mes de ‘ver­spaans­te’ Ne­der­lan­der Roe­lof te­gen het lijf lo­pen?

Van­af 1 ok­to­ber in de Ne­der­land­se the­a­ters. www.va­mos­de­mu­si­cal.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.