“Als ik jou was...” - Ans Mar­kus

Van 6 ok­to­ber 2017 t/m 7 ja­nu­a­ri 2018

Gloss - - Films/boeken/evenementen -

zijn voor het eerst al­le cre­a­tie­ve ui­tin­gen van Ans Mar­kus op één plek te be­won­de­ren, na­me­lijk in het Mu­se­um van der Togt in Am­stel­veen. Een ster­ke be­trok­ken­heid bij haar me­de­men­sen is ty­pe­rend voor haar. De ti­tel van de ten­toon­stel­ling (Als ik jou was) moet in die zin let­ter­lijk wor­den ge­no­men. Met haar te­ke­nin­gen, schil­de­rij­en en sculp­tu­ren geeft zij stem aan breed le­ven­de ge­voe­lens, in het bij­zon­der bij vrou­wen.

www.mu­se­um­van­der­togt.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.