Amsterdam Dan­ce Event

18 t/m 22 ok­to­ber

Gloss - - Films/boeken/evenementen -

Het groot­ste Dan­ce event vindt voor de 22e keer plaats in Amsterdam. Ook dit jaar is de pro­gram­me­ring gi­gan­tisch en kun je ge­nie­ten van zo’n 2200 dj’s en ar­ties­ten in de 115 bes­te clubs van Amsterdam. Over­dag zijn er meer­de­re con­fe­ren­ties, le­zin­gen, work­shops en de­mon­stra­ties van de be­lang­rijk­ste spe­lers uit de dan­ce we­reld en voor­al ‘s avonds kun je los­gaan op de elek­tro­ni­sche be­ats. De va­der­land­se eer wordt dit jaar ver­de­digd door on­der an­de­re Don Dia­blo, Mar­tin Gar­rix en Fer­ry Cor­sten. Ook Da­vid Guet­ta en Di­mi­tri Ve­g­as & Li­ke Mi­ke wor­den spe­ci­aal voor ADE naar de hoofd­stad ge­haald.

www.amsterdam-dan­ce-event.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.