MIJN FA­VO­RIE­TE VISAGIST

Gloss - - Films/boeken/evenementen -

Al 23 jaar maakt hij men­sen mooi­er. De leuk­ste car­ri­è­re die je je kunt be­den­ken, zegt hij zelf. Op zijn 15e be­gon Ri­car­do Fer­nan­do (37) in de plaat­se­lij­ke kap­sa­lon. Nog voor­dat zijn op­lei­ding be­gon, knip­te hij de hal­ve straat al en op zijn 19e had Ri­car­do voor al­les wat er te be­ha­len viel wel een di­plo­ma of cer­ti caat. Bin­nen de kap­sa­lons wer­den steeds meer schoon­heids­be­han­de­lin­gen toe­ge­voegd, met na­me de vi­sa­gie. Dat trok hem heel erg aan en hij is zich hier­in gaan spe­ci­a­li­se­ren. In­mid­dels is Ri­car­do een ge­ves­tig­de naam en heeft hij voor ver­schil­len­de gro­te RTL pro­gram­ma’s de ma­ke up ver­zorgd en veel be­ken­de Ne­der­lan­ders in zijn stoel ge­had. Mo­men­teel zit hij in de laat­ste fa­se van zijn nieu­we droom; een ei­gen stu­dio, één plek waar al­le as­pec­ten van zijn vak uit­ge­voerd kun­nen wor­den, zo­als fo­to­shoots, trai­nin­gen, hair and ma­ke up tre­at­ments, work­shops … hij heeft zelfs een cat­walk! Sinds mei is Ri­car­do de trot­se ei­ge­naar van een nieuw merk haar­werk­sys­teem voor man­nen. CAPSLOCK is dé op­los­sing voor als je weer echt haar wil. Als haar­werk­spe­ci­a­list weet hij dat er veel da­mes een haar­werk of aan­vul­ling dra­gen. Voor man­nen was het een ta­boe wat nog steeds voel­baar is. Hier­in voel­de Ri­car­do een re­vo­lu­tie en heeft daar­om dit pro­duct enorm door­ont­wik­keld om het echt on­zicht­baar te ma­ken! Geen won­der dat ik graag Ri­car­do als visagist voor Bub­bels & Boe­ren­kool wil­de heb­ben en daar mocht mijn fa­vo­rie­te kap­per Ad Pe­ters ze­ker niet bij ont­bre­ken. www.mis­ter­caps­lock.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.