HET IS JOUW FEEST­JE!

Gloss - - Films/boeken/evenementen -

Da­ge­lijk­se Cli­chés rol­len van­zelf uit je mond. Als je aar­dig wilt zijn, ver­rast wordt of als je je ir­ri­ta­tie niet lan­ger voor je kunt hou­den. Je her­kent de­ze stan­daard­zin­ne­tjes met­een! In het ca­deau­boek­je Het is jouw feest­je! vind je ruim 150 Da­ge­lijk­se Cli­chés die je voor­al zult ho­ren op feest­jes en par­tij­en, op het werk of ge­woon bij je thuis. Kort­om: heel her­ken­baar en al­tijd han­dig!

AUTEURS ‘Cli­ché­man­ne­tjes’ Pe­pijn Hen­driks en Wou­ter van Win­ger­den ver­za­me­len de­ze uit­spra­ken sinds 2003. Sinds 2012 de­len ze el­ke dag op so­ci­a­le me­dia een toe­pas­se­lijk Da­ge­lijks Cli­ché.

VERKRIJGBAARHEID Het is jouw feest­je! is ver­krijg­baar via de re­gu­lie­re (on­li­ne)boek­han­del en in de Van Da­le-web­win­kel. 176 pagina’s | € 12,50 | ISBN: 9789460773617. www.da­ge­lijks­cli­che.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.