10x Ca­mel­bak Ed­dy: lek­vrije drink es

Gloss - - Lifestyle -

De drink es Ca­mel­bak Ed­dy heeft een ide­a­le drink­tuit die zich opent door er zacht­jes op te bij­ten. De si­li­co­nen tuit is ver­bon­den aan een riet­je waar­door de vloei­stof om­hoog komt als je zuigt. Je hoeft de es dus niet te kan­te­len als je drinkt. Han­dig in de au­to of op de ets, zo houd je je blik ge­richt op het verkeer en dat is wel zo vei­lig. De drink­tuit sluit ge­heel af zo­dra je er niet meer op bijt. Ca­mel­bak Ed­dy is nu ver­krijg­baar in de vro­lij­ke herfst­kleu­ren van 2017. www.wa­ter es­sen.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.