7 x de­li­lah blus­her

Gloss - - Lifestyle -

Blus­her Dusk is de nieuw­ste aan­vul­ling op de co­lour Blush-fa­mi­lie van de­li­lah. De com­pac­te poe­der blus­her geeft el­ke huid een war­me gloed en is in te zet­ten op el­ke ge­le­gen­heid. De lich­te, zij­de­zach­te poe­der mengt zich prach­tig met de huid, ter­wijl de ver jn­de for­mu­le im­per­fec­ties ver­vaagd. Dusk warmt de huid op en geeft de huid een fris­se teint. Het ge­he­le as­sor­ti­ment, in­clu­sief Co­lour Blush Dusk, van de­li­lah zijn op di­ver­se lo­ca­ties in de Be­ne­lux ver­krijg­baar. Ook is de­li­lah te be­won­de­ren in haar ei­gen ags­hip sto­re aan de Le­liegracht 50 in Am­ster­dam. www.de­li­lah­cos­me­tics.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.