ZO KOM JE ER

Gloss - - Lifestyle -

Jet Air­ways vliegt da­ge­lijks van­uit Am­ster­dam naar Mum­bai, Del­hi en Ban­galo­re en heeft door­ver­bin­din­gen naar 44 be­stem­min­gen in In­dia, waar­on­der Ker­ala. On­ze tip: vlieg op Mum­bai en duik in de hec­tiek van de­ze we­reld­stad voor je door­reist naar Ker­ala. Vlieg te­rug naar Ne­der­land van­uit Ban­galo­re. GLOSS vloog er met een dag­vlucht heen in Eco­no­my Class en sla­pend te­rug tij­dens een nacht­vlucht in Bu­si­ness Class. Ver­ras­sen­de con­clu­sie tij­dens al­le vluch­ten is dat het gas­tro­no­misch ge­nie­ten van de In­di­a­se keu­ken al aan boord van Jet Air­ways be­gint. Vluch­ten en prij­zen op www.jetair­ways.com. Tip: kijk op de web­si­te van Ten­zing Tra­vel voor een pro­gram­ma op maat én, dat is echt een aan­ra­der, een gids ter plek­ke. www.ten­zing­tra­vel.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.