Geef dat kind een slok je­ne­ver

Gloss - - Lifestyle -

Ze­ven­tig jaar ge­le­den slie­pen ou­ders vre­dig en on­ge­stoord. Hoe­wel de hui­di­ge ge­ne­ra­tie hech­ter dan ooit is met hun ou­ders, zijn er pa­rel­tjes van wijs­he­den te vin­den in de ad­vie­zen van de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie. Do­ri­ne Her­mans en Els Ro­zen­broek ver­za­mel­den hi­la­ri­sche en her­ken­ba­re pro­ble­men waar ou­ders van nu te­gen aan lo­pen en ge­ven de ad­vie­zen die ze her­ken­nen uit hun ei­gen jeugd. Neem het met een kor­rel­tje zout, of des­noods een he­le es je­ne­ver en ge­niet van de ge­wel­di­ge oplossingen die on­ze oma’s voor ons had­den. Weg­lo­pers? Bind ze aan een boom. Huil­ba­by’s? Laat ze in de ga­ra­ge sla­pen, want ui­t­ein­de­lijk is het be­ter dat jouw hu­we­lijk goed blijft dan dat zij een paar nacht­jes zich­zelf in slaap hui­len. Al wil je mis­schien niet elk ad­vies op­vol­gen, we be­lo­ven je ou­der­wet­se lach­bui­en bij het le­zen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.