HET 4 STAPPENPLAN BE­STAAT UIT:

Gloss - - Voorwoord -

2 stap­pen bin­nen­kant en 2 aan de bui­ten­kant

BIN­NEN­KANT:

Een on­der­zoek om te be­pa­len voor wel­ke voe­dings­mid­de­len u ge­voe­lig bent. Een ont­gif­ten­de fa­se ter ver­wij­de­ring van af­val­s­to en (de­tox).

BUI­TEN­KANT:

Een aan­tal be­han­de­lin­gen af­han­ke­lijk van de ma­te van ac­ne. The­ra­peu­ti­sche pro­duc­ten met een me­di­sche pre­ci­sie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.