Werk-lief­des­ba­lans

Gloss - - Inhoud -

Van­avond zou sinds lan­ge tijd weer jul­lie avond­je uit wor­den. De ba­by­sit­ter is ge­re­geld, de kaart­jes voor het the­a­ter zijn uit­ge­print. Maar dan ver­schijnt het num­mer van zijn werk op je te­le­foon: “Schat … ik kom hier niet weg. De klant wil het voor­stel mor­gen­och­tend heb­ben. Het spijt me.” In één klap wor­den de leu­ke plan­nen van ta­fel ge­veegd. De hoop dat jul­lie lief­de min­stens een paar uur de hoofd­rol in jul­lie le­ven speelt, spat als een zeep­bel uit el­kaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.