Shi­ne bright LIKE A DIAMOND

Gloss - - Beauty -

1. De juis­te sham­poo en con­di­ti­o­ner

Dit is het be­lang­rijk­ste om mee te be­gin­nen voor een mooie glan­zen­de bos haar. Zoek naar een hy­dra­te­ren­de sham­poo en con­di­ti­o­ner die het haar niet ver­zwa­ren.

2. Was je haar niet te vaak

Twee keer per week je ha­ren was­sen is meer dan genoeg. Zo wordt je haar min­der droog en ziet het er dus ook ge­zon­der uit. Ir­ri­teer je je tus­sen was­beur­ten door aan vet haar? Pro­beer dan eens een droog­sham­poo!

3. Voor on­der de dou­che

Je haar glanst het meest als je haar­schub­ben zijn gesloten. Je haar heeft schub­ben die over el­kaar lig­gen. Als de­ze schub­ben gesloten zijn, ont­staat er een vlak op­per­vlak. Licht wordt weer­kaatst op de­ze dich­te haar­schub­been wat de glans geeft. Dus wan­neer de schub­ben niet goed te­gen el­kaar lig­gen, geeft dat een dof e ect. Wat kun je hier zelf aan doen? Aan het ein­de van het ha­ren was­sen ge­bruik je koud wa­ter. Als je dit va­ker doet, zul je mer­ken dat je haar meer glans krijgt.

4. Zij­den of sa­tij­nen kus­sen­sloop

Een ka­toe­nen kus­sen­sloop trekt het vocht uit je ha­ren. Dit wil­len we niet! Pro­beer daar­om een kus­sen van zij­de of sa­tijn, dit zorgt ook voor ex­tra glans in het haar. Voor­al voor de­ge­nen on­der ons met krul­len is dit een mustha­ve!

5. Haar­mas­ker

Je haar heeft soms wat ex­tra lief­de no­dig. Breng daar­om een­maal per week een ver­zor­gend haar­mas­ker aan om je haar een boost te ge­ven. Je zult mer­ken dat dit je cou­pe goed doet.

6. Shi­ne spray

Als laat­ste stap kun je ook nog ge­bruik ma­ken van een shi­ne spray. Bij­voor­beeld als je naar een feest­je gaat geeft dit net wat ex­tra’s. Ver­war een glan­zen­de look na­tuur­lijk niet met vet uit­ziend haar. Spray dus niet te veel in een keer in je haar.

Sham­poo van Lan­za, ca. € 23,85

Ri­tu­als con­di­ti­o­ner, ca. € 9,50

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.