3x Op­los­sing voor jn en dun haar

Gloss - - Lifestyle -

On­der­zoek toon­de aan dat jn en dun haar 1 van de top 3 haar­pro­ble­men is bij vrou­wen we­reld­wijd. Dun haar of de pro­gres­sie­ve af­na­me van de haar­mas­sa is een be­kend pro­bleem. De Der­cos Den­si So­lu­ti­ons lijn van Vi­chy boost jouw haar­mas­sa! 96% van de vrou­wen er­vaart vol­ler haar na 6 we­ken. De sham­poo be­vat diep rei­ni­gen­de be­stand­de­len om de hoofd­huid en haar van­af de aan­zet te rei­ni­gen en te ont­doen van vuil en geeft haar­ve­zels kracht en vo­lu­me. De ver­ster­ken­de bal­sem hy­dra­teert de hoofd­huid en helpt de haar­ve­zel te ver­ster­ken. De ver­zor­gen­de lo­ti­on zorgt voor een op­ti­ma­le wer­king op de hoofd­huid. Na 6 we­ken is de dicht­heid van het haar ver­hoogd. www.vi­chy.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.