1x Jurk van SRNDPTY

Gloss - - Lifestyle -

SRNDPTY is een fas­hi­on­merk van Hollandse bo­dem. De ge­wel­di­ge pas­vor­men van de jurk­jes en de luxe stof­kwa­li­tei­ten zor­gen er­voor dat een SRNDPTY item ja­ren­lang tot een van je fa­vo­rie­te kle­ding­stuk­ken be­hoort. Het merk be­steedt veel aan­dacht aan eer­lij­ke pro­duc­tie. Al­le kle­ding­stuk­ken wor­den daar­om in Ne­der­land­se fa­mi­lie­ate­liers ge­maakt. Dat al­les in klei­ne op­la­ges, zo­dat je ze­ker weet dat je al­tijd een uniek en bij­zon­der kle­ding­stuk kiest. Shop­pen doe je bij een van de ruim 180 ver­koop­pun­ten in Ne­der­land of op www.srndpty.nl. El­ke maand vind je er een nieu­we col­lec­tie!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.