VOOR­HOOFD

Gloss - - Health -

Wan­neer je ver­ti­ca­le en ho­ri­zon­ta­le vou­wen op je voor­hoofd ziet, kan dit wij­zen op een ver­zwak­te le­ver. Als je voor­hoofd strak, bleek of rood is, kan dit het ge­volg zijn van je stof­wis­se­ling die niet op­ti­maal werkt. Daar­naast kan het ook een te­ken zijn dat je gal­blaas niet goed func­ti­o­neert.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.