STRESS AWAY!

Gloss - - Gloss -

Grijp bij stress niet met­een naar een zak chips, maar eet iets ge­zonds. De­ze jon­gens zijn niet al­leen be­ter voor de lijn, ze hel­pen ook om rus­tig te blij­ven: • Spi­na­zie Spi­na­zie be­vat veel mag­ne­si­um wat er­voor zorgt dat je spie­ren in ge­span­nen si­tu­a­ties ont­span­nen blij­ven. Ook houdt het je bloed­druk op peil. • Citroen Cit­rus­vruch­ten, waar­on­der citroen, zijn een goe­de bron van vi­ta­mi­ne C. De­ze vi­ta­mi­ne zorgt er­voor dat de hoe­veel­heid cor­t­i­sol (het stres­shor­moon) in je li­chaam af­neemt. • Pu­re cho­co­la­de Cho­co­la­de die uit meer dan 70 pro­cent ca­cao be­staat, is rijk aan het ami­no­zuur tryp­tofaan. Dit sto e be­vor­dert de aan­maak van se­ro­ti­ne (het ge­luks­hor­moon) en me­la­to­ni­ne (het slaap­hor­moon).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.