Vlin­ders in je buik, hoe werkt dat?

Gloss - - Gloss -

Door de ner­vus va­gus heb­ben emo­ties een ver­bin­ding met de spijs­ver­te­ring. Als je ver­liefd bent, heeft dat in­vloed op je dar­men. Het werkt on­ge­veer het­zelf­de als bij stress; je spijs­ver­te­ring wordt op een la­ger pit­je ge­zet zo­dat er meer ener­gie is voor de her­se­nen en om bij­voor­beeld je hart snel­ler te la­ten klop­pen. Dit ver­klaart waar­om je bij ver­liefd­heid min­der eet­lust hebt en waar­om het an­ders voelt in je buik.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.