‘A’NTI OXIDANTEN

Gloss - - Editorial -

O, la, la de feest­da­gen kun­nen nu al niet meer stuk. Want NYBF heeft op de val­reep een gloed­nieuw pro­duct aan de fan­tas­ti­sche lijn toe­ge­voegd: Vi­ta­mi­ne A Vi­tal Se­rum. Een dro­ge olie, bom­vol vi­ta­mi­ne A, met an­de­re jne in­gre­di­ën­ten zo­als squa­lan, vi­ta­min C en E. Het key-in­gre­di­ënt is vi­ta­mi­ne A en dat is een ex­treem e ec­tief cel­com­mu­ni­ce­rend in­gre­di­ënt. Dit sto e kan zich let­ter­lijk aan bij­na ie­de­re huid­cel hech­ten en er­voor zor­gen dat de­ze zich als een ge­zon­de, jon­ge­re huid­cel moet gaan ge­dra­gen. En NYBF doet het op haar ma­nier: par­fum­vrij, geen al­ler­ge­nen en de al­ler­hoog­ste con­cen­tra­tie van werk­za­me sto en. Meer we­ten? Kijk op www.nybf.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.