Ge­ni­us: Bouw je ei­gen mul­ti-room au­dio-in­stal­la­tie

Met Air­foil breid je de strea­ming­mo­ge­lijk­he­den van macOS enorm uit.

iCreate (Netherlands) - - INHOUD -

Met Air­foil breid je de strea­ming­mo­ge­lijk­he­den van macOS enorm uit.

Met de boord­mid­de­len van macOS kun je al aar­dig voor­uit als je mu­ziek naar draad­lo­ze spea­kers wilt stu­ren. Het is zelfs mo­ge­lijk om mu­ziek naar meer­de­re ap­pa­ra­ten te­ge­lijk te strea­men, mits al je mu­ziek in iTu­nes staat en je al­leen maar AirPlay-spea­kers ge­bruikt. Maar wat doe je als je Spo­ti­fy ge­bruikt, naast AirPlay­spea­kers bij de te­le­vi­sie nog een blue­tooth­spea­ker in de keu­ken hebt staan en ten slot­te nog een Chro­me­cast in de slaap­ka­mer? Als je mu­ziek graag te­ge­lijk naar die drie ap­pa­ra­ten wilt strea­men, kom je met Ap­ple’s soft­wa­re niet ver. Ge­luk­kig heb­ben de au­dio- ex­perts van Ro­gue Amoe­ba daar­voor het pro­gram­ma Air­foil ( www. ro­guea­moe­ba.com/air­foil) ont­wik­keld. Hier­mee stream je mu­ziek van elk pro­gram­ma op je Mac naar al­le AirPlay-, blue­tooth- en Chro­me­cast­spea­kers. Als je dat nog niet ge­noeg vindt, hang je de iPho­ne of iPad aan de ste­reo­to­ren en stream je mu­ziek naar de bij­be­ho­ren­de app Air­foil Sa­tel­li­te. Air­foil kost nor­ma­li­ter 29 dol­lar (on­ge­veer 26 eu­ro), maar met on­ze kor­tings­co­de ICREATE17 zijn het 5 dol­lar min­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.