iTu­nes

Zo maak je ver­bin­ding met een blue­tooth- of AirPlay-spea­ker en stream je al het ge­luid van je Mac.

iCreate (Netherlands) - - INHOUD -

Stream mu­ziek via blue­tooth en AirPlay

Een we­reld zon­der ka­bels komt steeds dich­ter­bij. Blue­tooth- en AirPlay-spea­kers zijn nu al niet meer weg te den­ken uit huis­ka­mers, keu­kens en tui­nen. Hoe leuk (en op­ge­ruimd) de we­reld zon­der ka­bel­s­pa­ghet­ti ook is, het is niet al­tijd even een­vou­dig om ge­luid van bij­voor­beeld je Mac naar een spea­ker te krij­gen. Voor­heen was het vol­doen­de om een ka­bel in je Mac en in je luid­spre­ker te ste­ken, te­gen­woor­dig moet je de twee eerst draad­loos ken­nis la­ten ma­ken. Waar al­le me­nu’s en op­ties hier­voor zit­ten, leg­gen we in de­ze work­shop uit. Ver­vol­gens strea­men we on­ze mu­ziek uit iTu­nes naar de draad­lo­ze luid­spre­kers. Voor het ge­val dat je ook mu­ziek van Sa­fa­ri of wel­ke an­de­re app op je Mac dan ook wilt strea­men, noe­men we ook hier­voor oplos­sin­gen.

Wil je nog meer mo­ge­lijk­he­den bij het strea­men van mu­ziek? Dan ver­wij­zen we je graag door naar on­ze Ge­ni­us op pa­gi­na 72.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.