De­ze een­vou­di­ge Cal­cu­la­tor­tip ver­baast het in­ter­net …

iCreate (Netherlands) - - TIPS - Laur a G ro o ta ar ts

… en jou mis­schien ook! Een stu­dent ont­dek­te dat de re­ken­ma­chi­ne op de iPho­ne een backs­pa­ce-func­tie heeft die blijk­baar nog nie­mand ken­de. Hij maak­te er een vi­deo van en de tip is in­mid­dels bij­na tien­dui­zen­den keer ge­deeld op Twit­ter – en mis­schien heb jij er ook nog iets aan. Want gro­te kans dat het je al eens is over­ko­men: je tikt een ver­keerd ge­tal in en je kunt weer op C tik­ken en op­nieuw be­gin­nen met je som. Niet no­dig! Veeg ge­woon van links naar rechts óf van rechts naar links over het scherm en de laatst in­ge­voer­de ge­tal­len ver­dwij­nen als sneeuw voor de zon.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.