Van­daag

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Houd jij nog bij wel­ke in­te­res­san­te apps er da­ge­lijks hun de­buut ma­ken in de App Sto­re? Waar­schijn­lijk niet, en zo mis je heel wat moois. Het tab­blad Van­daag in de App Sto­re geeft apps de aan­dacht die ze ver­die­nen: re­dac­teu­ren van Ap­ple lich­ten op de­ze plek de op­mer­ke­lijk­ste apps van het mo­ment uit. Niet al­leen door het icoon­tje op te bla­zen en de ‘ko­pen, ko­pen, ko­pen!’-knop pro­mi­nent in beeld te bren­gen, maar door ach­ter­gron­den te le­ve­ren. Dit tab­blad lijkt meer op een soort app-magazine dan op de eta­la­ge van een di­gi­ta­le win­kel.

Wat vind je dan zo­al in dit app-magazine? Er zijn lijst­jes van apps ge­cen­treerd rond­om een spe­ci ek the­ma: van ko epau­ze-app tot re­cep­ten­apps. De re­dac­tie se­lec­teert voor jou een ga­me én een app van de dag, en die mo­gen ze­ker niet ont­bre­ken op je iPho­ne. Ook leuk: ar­ti­ke­len die je meer ver­tel­len over een app in kwes­tie. Zo krijg je een mooi kijk­je ach­ter de scher­men. En dan zijn er ook nog tips en tricks die je la­ten zien wat voor han­digs een app al­le­maal kan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.