Meer ple­zier met je fo­to’s

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Goed nieuws voor iPho­ne- fo­to­gra­fen – en zijn we dat niet al­le­maal? Ap­ple heeft weer eens in­ge­zoomd op de app Fo­to’s. Heb je een iPho­ne 7 Plus, dan ko­men je por­tret­fo­to’s nog be­ter uit de verf. Is het re­sul­taat toch niet he­le­maal per­fect, dan is je fo­to nog al­tijd pri­ma te red­den met een van de nieu­we fil­ters. En net nu we af­scheid heb­ben ge­no­men van de 16 GB- iPho­nes, waar­bij je al­tijd ruim­te te­kort kwam, is de ruim­te die een fo­to in­neemt ge­hal­veerd.

Li­ve Pho­tos zorg­den al­tijd al voor de no­di­ge hi­la­ri­teit en zijn in iOS 11 nog ver­der ont­wik­keld. Veeg over zo’n fo­to naar bo­ven en je kunt er een aan­tal ef­fec­ten op los­la­ten: kies bij­voor­beeld voor her­ha­ling om een kod­dig gif­je te ma­ken van de ani­ma­tie. Daar komt bij dat je je Li­ve Pho­tos kunt in­kor­ten en zelf kiest bij welk beeld de fo­to blijft stil­staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.