Vei­li­ger op pad

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Bij ie­de­re snip­per tekst die we schrij­ven over Ap­ple Kaar­ten, ver­wij­zen we nog eens jn­tjes naar de bi­zar­re op­start­pro­ble­men van de­ze na­vi­ga­tie-app. Mis­schien moe­ten we daar eens mee stop­pen, want Ap­ple heeft het in­mid­dels goed voor el­kaar. Au­to­rij­den wordt met iOS 11 stuk­ken vei­li­ger. In Kaar­ten zie je voort­aan wat de maxi­mum­snel­heid is en helpt rij­strook­as­sis­ten­tie je om op de juis­te baan voor te

sor­te­ren. Be­ter nog: je iPho­ne merkt dat je ach­ter het stuur zit en scha­kelt een niet sto­ren-mo­dus in. Men­sen die je pro­be­ren te be­rei­ken, krij­gen au­to­ma­tisch een be­richt­je dat je op pad bent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.