Be­stan­den

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Be­stands­be­heer op de iPad was al­tijd een duis­ter ge­beu­ren. Want waar staan je do­cu­men­ten nu pre­cies? Geen idee – ver­snip­perd over ver­schil­len­de apps. De nieu­we app Be­stan­den maakt het door­zich­ti­ger: in de­ze app be­heer je van­uit één cen­tra­le plek al je do­cu­men­ten. Of ze nu lo­kaal staan op­ge­sla­gen op je iPad, of in een app, of in de cloud. En dan niet al­leen iCloud Dri­ve: zelfs be­stan­den die je hebt op­ge­sla­gen bij cloud­dien­sten als Drop­box zijn op de­ze ma­nier te be­na­de­ren.

Ge­bruik je een Mac, dan zul je de app Be­stan­den wel­licht om­schrij­ven als Fin­der voor de iPad of iPho­ne. Daar heeft het ook heel wat van weg. Je hebt ge­woon een map­pen­struc­tuur waar je door­heen kunt bla­de­ren en die je even­tu­eel uit­breidt met nieu­we map­pen – ge­woon di­rect van­uit de­ze app. Het is mo­ge­lijk om be­stan­den van­uit de ene map naar de an­de­re te sle­pen: met een mul­ti­tou­ch­ge­baar se­lec­teer en ver­plaats je zelfs meer­de­re do­cu­men­ten te­ge­lijk. De­len of ver­wij­de­ren kan net zo ge­mak­ke­lijk van­uit de­ze app en heb je een iPho­ne met 3D Touch? Dan roep je daar­mee een ‘Snel­le weer­ga­ve’ op van een do­cu­ment. Om het een en an­der nog over­zich­te­lij­ker te ma­ken, kun je je be­stan­den la­be­len met een ge­kleurd tag­je. Do­cu­men­ten die je echt vaak ge­bruikt, schaar je on­der de Fa­vo­rie­ten zo­dat je ze al­tijd snel te­rug­vindt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.