ARKit: aug­men­ted re­a­li­ty op iPho­ne en iPad

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Met iOS 11 om­armt Ap­ple ‘aug­men­tend ‘uit­ge­brei­de re­a­li­teit’. re­a­li­ty’ een of­wel de ge­mak­ke­lij­ke Met ARKit kun­nen bou­wen. ma­nier AR- mo­ge­lijk­he­de op ont­wik­ke­laars La­ten we voor n in hun De spel gu­ren het ge­mak uit­gaan apps zit­ten dan niet van een ga­me. maar kun­nen meer in hun met be­hulp van ei­gen we­reld, iPad in de wer­ke­lijk­heid de ca­me­ra op de iPho­ne en op je sa­lon­ta­fel. ge­plaatst wor­den, Di­rect na de key­no­te bij­voor­beeld laars los en lie­ten gin­gen ze on­der meer ont­wik­keeen web­shop zien hoe je stoe­len aan je ei­gen keu­ken­ta­fel in Meer van zul­ke plaatst. voor­beel­den be­kijk icre­a­te­ma­gaz je op ine.nl/ar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.