Drag and drop

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Met drag and drop (‘sle­pen en neer­zet­ten’ of wat min­der eer­bie­dig ‘sleur en pleur’) kun je tek­sten, fo­to’s, be­stan­den en an­de­re snip­pers in­for­ma­tie heel een­vou­dig van­uit de ene app in de an­de­re app sle­pen. Sleep bij­voor­beeld een fo­to van­uit je fo­to­bi­bli­o­theek een mail in. Of een lin­kje van­uit Sa­fa­ri in Be­rich­ten. Veel min­der om­slach­tig dan ko­pi­ë­ren en plak­ken en het werkt met meer ele­men­ten te­ge­lijk!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.