Si­ri: uit­ge­spro­ke­ner en meer functies

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Si­ri wordt dank­zij een nieu­we stem nog per­soon­lij­ker en kan meer din­gen voor je doen. In ver­ge­lij­king met an­de­re ta­len klonk de Ne­der­land­se Si­ri al­tijd als een ro­bot. Daar komt nu ver­an­de­ring in, want Si­ri heeft een nieu­we Ne­der­land­se stem – zo­wel een man­ne­lij­ke als een vrou­we­lij­ke. Die stem klinkt na­tuur­lij­ker en heeft meer va­ri­a­tie in ex­pres­sie, in­to­na­tie en klem­toon, af­han­ke­lijk van wat er ge­zegd wordt. We heb­ben de nieu­we Si­ri al uit­ge­pro­beerd en hij (of zij) klinkt meer als een mens en praat op een ma­nier die echt past bij de tekst. Het is dus veel jner om met Si­ri te pra­ten en dat komt goed van pas, want je per­soon­lij­ke as­sis­tent heeft ook nieu­we vaar­dig­he­den ge­leerd. Voor­beeld­je? Ben je ge­a­bon­neerd op Ap­ple Mu­sic, dan kun je hem vra­gen om spe­ci­aal voor jou mu­ziek sa­men te stel­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.