Spot­light: nog meer vin­den

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

De zoek­func­tie van de Mac wordt uit­ge­breid en vindt nu nog meer – zelfs als dat niet op je Mac staat. Ap­ple wil dat men­sen min­der goog­e­len. An­ders kun­nen we niet ver­kla­ren dat Spot­light steeds meet bui­ten je Mac gaat zoe­ken. Voer je een vlucht­num­mer in, dan laat Spot­light voort­aan in­for­ma­tie zien over ver­trek- en aan­komst tij­den, ter­mi­nals, ga­tes en ver­tra­gin­gen. En als je naar al­ge­me­ne­re za­ken zoekt, krijg je nu meer­de­re re­sul­ta­ten van Wi­ki­pe­dia te zien. Zoek je bij­voor­beeld naar ‘bands uit Londen’, dan krijg je een he­le lijst met ar­ties­ten uit de hoofd­stad van het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.