Be­te­re aan­den­kens en Li­ve Pho­tos

iCreate (Netherlands) - - FEATURE -

Aan­den­kens zijn een leu­ke ma­nier om her­in­ne­rin­gen op te ha­len. In macOS Sier­ra heeft Ap­ple daar­om nieu­we ca­te­go­rie­ën hier­voor toe­ge­voegd, zo­als huis­die­ren, ba­by’s, con­cer­ten, brui­lof­ten en ver­jaar­da­gen. Daar­naast krij­gen ook Li­ve Pho­tos op de Mac meer mo­ge­lijk­he­den. Je kunt ze op de Mac nu zelf ma­ken in de Fa­ceTi­me-app, maar ook de be­wer­kings­mo­ge­lijk­he­den er­van in Fo­to’s zijn uit­ge­breid. Maak bij­voor­beeld een ein­de­lo­ze Li­ve Photo die eerst voor­uit en dan ach­ter­uit af­ge­speeld wordt, of ge­bruik het e ect ‘Lan­ge be­lich­ting’ voor DSLRach­ti­ge e ec­ten zo­als licht­spo­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.