Dit vin­den wij van de iPho­ne X

iCreate (Netherlands) - - Feature Apple-Event -

De laat­ste ja­ren liep Ap­ple een klein beet­je ach­ter op zijn An­droid- con­cur­ren­ten. De iPho­ne was wel­is­waar al­tijd de krach­tig­ste te­le­foon, maar ‘in­no­va­tie­ve func­ties’ trof je toch va­ker aan bij Sams­ung, Xiao­mi of Hua­wei – of ze daar goed werk­ten, is een twee­de. Nu met de iPho­ne X haalt Ap­ple zijn con­cur­ren­ten in één klap weer he­le­maal in. Met Fa­ce ID ver­an­dert Ap­ple zelfs weer de ma­nier waar­op we met on­ze te­le­foon om­gaan. En dat hier­voor de zo ge­waar­deer­de thuis­knop met pen­si­oen gaat … La­ten we het zo zeg­gen: over twee maan­den vraag je je af hoe je zo lang met zoi­ets on­han­digs kon wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.