Prijs en be­schik­baar­heid van de iPho­ne X

iCreate (Netherlands) - - Feature Apple-Event -

Zo re­vo­lu­ti­o­nair als de iPho­ne X is, zo re­vo­lu­ti­o­nair is ook de prijs. Die be­gint bij 1159 eu­ro, voor een op­slag­ca­pa­ci­teit van 64 GB, voor 256 GB be­taal je 1329 eu­ro! Er zijn twee kleu­ren, spa­ce­grijs en zil­ver. Wil je de X heb­ben, dan moet nog even­tjes ge­duld heb­ben. De­ze iPho­ne is pas van­af 27 ok­to­ber te be­stel­len en ligt op 3 no­vem­ber in de win­kels. Ook iets om re­ke­ning mee te hou­den: in de aan­loop naar de pre­sen­ta­tie van Ap­ple wa­ren er veel ge­ruch­ten over een be­perk­te be­schik­baar­heid van de iPho­ne X. Als je hem de ni­tief als een van de eer­sten wilt heb­ben, moet je er dus vroeg bij zijn bij het be­stel­len of in de rij staan voor de Ap­ple Sto­re.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.