Kleu­ren en ui­ter­lijk

iCreate (Netherlands) - - Feature Apple-Event -

De iPho­ne 8 lijkt gro­ten­deels op zijn voor­gan­ger, op de gla­zen ach­ter­kant na. De X is daar­en­te­gen een com­pleet nieuw ont­wor­pen te­le­foon waar­bij met­een ie­der­een gaat zien dat jij ‘de nieuw­ste iPho­ne’ hebt. Houd je hier­van, dan is de X voor jou. Oké, of je moet heel erg van de gou­den kleur van de vo­ri­ge iPho­nes hou­den, want die is er al­leen nog op de iPho­ne 8. De kleu­ren spa­ce­grijs en zil­ver zijn op al­le iPho­nes te vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.